ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ

ສຸມໃສ່ຜະລິດຕະພັນໃຍແກ້ວນໍາແສງແລະປະກອບສ່ວນໃນການສະ ໜອງ ເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ແກ່ທ່ານ