გამორჩეული პროდუქტები

ფოკუსირება მოახდინეთ ოპტიკური ბოჭკოს პროდუქტებზე და ხელი შეუწყეთ თქვენთვის ტექნოლოგიის მიწოდებას
Customer Focus

მომხმარებელთა ფოკუსირება

ჩვენი ზრდის მშენებლობა ჩვენს მომხმარებლებთან მჭიდრო პარტნიორობითა და ხანგრძლივი ურთიერთობით.

Sustainable Management

მდგრადი მენეჯმენტი

ფოკუსირება მოახდინე ზრდაზე და ისწრაფე მდგრადი მომგებიანობისკენ, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს მომავალს.

Quality Standards

ხარისხის სტანდარტები

ოპტიკური ტესტის ცენტრში ტესტირებულია თითოეული ოპტიკური მოდული, რომელიც 100% -ით თავსებადია ბაზრის ყველა გამყიდველთან.

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) მიერ დაცული ხარისხის მართვის ეს სტანდარტები უზრუნველყოფს ბიზნესის პროცესის მთელ რიგ მოთხოვნებს პროდუქტის თანმიმდევრული წარმოებისა და მიწოდებისათვის, მომხმარებელთა მოლოდინის შესაბამისად.